Jezuici


Jezuici- na tych terenach zaczęli zakładać bractwa, ich sposób dostosowywanie się do środowiska, lata 80- XVI wieku- najwięcej ich powstało Najświętszej Maryi Panny, Miłosierdzia Bożego, Najświętszego Ciała Jezusa- najważniejsze.
Koniec wieku XVI upłynął na terenach litewskich pod znakiem działalności jezuitów- oni kształtowali kulturę na tych terenach(powołanie przez Sobór Trydencki do walki z protestantyzmem)
Piotr Skarga 1-szy założyciel i rektor Wileńskiego Kolegium.
1577 – opublikował traktat ‘”O Jedności kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim od tej jedności odstąpieniu, w celu uprzedzenia i przekonania narodu ruskiego słuchającego Greków”. Był to program nowicjusz przyłączenie diecezji prawosławnych do kościoła rzymskokatolickiego(on stanowił skrajnie prawe skrzydło, przeciwnik unii, chciał nawrócenia ich na katolicyzm)Wysuwał do kościoła prawosławnego szereg zarzutów o charakterze dogmatycznym i kanonicznym, zarzucał tez, że posługuje się językiem starocerkiewnym, uważał jedynie łacinę i grekę za języki liturgiczne.

Previous Ukształtowany polonista
Next Ruch świetlicowy