Kanał informacyjny


Kanał informacyjny i źródło przekazu dzielą się na źródła z pozycji ucznia
i nauczyciela. Język ma tu dwojaką rolę: jest środkiem i treścią przekazu. Glottodydaktyka jako jedyna nauka bada wszystkie te elementy w integralnej całości, z czego niewątpliwie wynika, że jest to nauka samodzielna.
Glottodydaktyka mimo, że jest odrębną nauką, ze względu na specyfikę badań jest zależna od innych dyscyplin takich, jak: psychologia, lingwistyka, dydaktyka, socjologia, etc. W związku z tym jest określana jako nauka interdyscyplinarna. Zajmuje się ona językami naturalnymi. Żeby posiadać informacje na temat tych języków (budowy, różnic i wspólnych cech pomiędzy nimi, etc.) warto szukać odpowiedzi w lingwistyce. Jednak zbieranie podobnych informacji nie jest głównym celem glottodydaktyki, służy jedynie jako pomoc do podstawowego badania tej nauki – w jaki sposób funkcjonuje układ glottodydaktyczny jako całość.

Previous Elementy języka
Next Metoda The Silent Way