Kierowanie edukacją


d 10 sierpnia 1992 roku рodstawę prawną dla kierowania polskich nauczycieli do pracy w Europie Wschodniej stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim, skierowanym w tym celu do pracy za granicą (Dz. U. Nr 63, poz. 316). W latach 1989 – 1991 kierowaniem nauczycieli do pracy dydaktycznej na Wschodzie zajmowało się Ministerstwo Edukacji Narodowej, od 1991 roku na zlecenie MEN funkcję tę przyjął Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (CODN) w Warszawie. Do realizacji tego zadania powołany został w CODN Zespół ds. Polonii, który prowadzi nabór kandydatów do pracy dydaktycznej na Wschodzie, organizuje kursy przygotowujące do nauczania języka polskiego jako obcego. Przeprowadza kwalifikacje nauczycieli do pracy w poszczególnych krajach i szkołach, organizuje sprawy związane z wyjazdem oraz utrzymuje stałe kontakty z nauczycielami.
Pomimo podobnej sytuacji, każdy kraj posiada swoją specyfikę, związaną z czynnikami historycznymi, geograficznymi, politycznymi. W wyniki różnicy pomiędzy państwami, w których uczy się języka polskiego, nie został opracowany jedyny wspólny program nauczania. Często w krajach wschodnich nauczyciele zmuszeni są samodzielnie układać program. Jednakże w 2003 roku pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego ułożyli program do nauczania języka polskiego jako obcego dla Rosji, Białorusi i Ukrainy, a w roku 2005 przygotowali podobny program dla Kazachstanu.
Przed szczegółowym przedstawieniem tych programów warto bliżej przyjrzeć się sposobowi realizacji nauczania języka polskiego w poszczególnych, wyżej wymienionych krajach.

Previous Integracja niepełnosrpawnych
Next Cechy charakterystyczne