Kultura czasu


Wiele czynników wywiera wpływ na kulturę czasu wolnego dzieci. Do priorytetowych wyznaczników czasu wolnego dziecka należą: nauka w domu, nauka w szkole, wsparcie w gospodarstwie domowym, czas na drogę do szkoły i z powrotem, sen, posiłki, warunki materialne rodziców, uwarunkowania kulturalne środowiska domowego, zajęcia pozalekcyjne w szkole, zajęcia w placówkach wychowania pozaszkolnego.

Należy też wymienić czynniki, które wpływają na jakość spędzania czasu wolnego, do nich zalicza się: wykształcenie, tradycje środowiskowe, poziom zamożności, typ miejscowości i jej usytuowanie.

Previous Praca świetliskowa
Next Wkład koscioła w propagowanie kultury