niedziela, 23 czerwca 2024

Wiele czynników wywiera wpływ na kulturę czasu wolnego dzieci. Do kluczowych wyznaczników czasu wolnego dziecka należą: nauka w domu, nauka w szkole, pomoc w gospodarstwie domowym, czas na drogę do szkoły i z powrotem, sen, posiłki, okoliczności materialne rodziców, warunki kulturalne środowiska domowego, zajęcia pozalekcyjne w szkole, zajęcia w placówkach wychowania pozaszkolnego.

Należy również wymienić czynniki, które wpływają na jakość spędzania czasu wolnego, do nich zalicza się: wykształcenie, tradycje środowiskowe, poziom zamożności, typ miejscowości i jej usytuowanie.

Previous

Zmiany kulturowe w średniowiecznej Polsca

Next

Integracja dyscyplin

Check Also