sobota, 9 grudnia 2023

Warto zwrócić uwagę na formy grzecznościowe. Nauczyciel powinien wprowadzić pojęcie „Pan(i)” jako przykład okazywania szacunku wobec chłopcy i dziewczęta dorosłej. Ważne jest także wprowadzenie prawidłowego przeznaczenia gramatycznego pojęcia „Państwo”. Nauczyciel powinien dużo wątpliwości poświecić prawidłowej artykulacji i wymowie. Dla uczniów niezbędne jest wprowadzenie zajęć fonetycznych, na których słyszą prawidłowe wykorzystanie współczesnej polskiej mowy. Warto także porównać artykulacje z językiem rosyjskim, zilustrować jak prawidłowo używać spółgłosek ś (si), ź (zi), (ci), dź (dzi), ł, l, których nie posiada w języku rosyjskim. Program jest ułożony w taki sposób, że uczniowie mają możliwość ciągłego, powtarzania i ćwiczenia prawidłowych form fonetycznych.

Previous

Świetlice terapeutyczne

Next

Polska myśl

Check Also