czwartek, 28 września 2023

Warto zwrócić uwagę na formy grzecznościowe. Nauczyciel powinien wprowadzić pojęcie „Pan(i)” jako przykład okazywania szacunku wobec osoby dorosłej. Ważne jest również wprowadzenie prawidłowego wykorzystywania gramatycznego pojęcia „Państwo”. Nauczyciel powinien dużo uwagi poświecić prawidłowej artykulacji i wymowie. Dla uczniów niezbędne jest wprowadzenie zajęć fonetycznych, na których słyszą prawidłowe wykorzystywanie współczesnej polskiej mowy. Warto również porównać artykulacje z językiem rosyjskim, pokazać jak prawidłowo używać spółgłosek ś (si), ź (zi), (ci), dź (dzi), ł, l, których nie ma w języku rosyjskim. Program jest ułożony w taki sposób, że uczniowie mają możliwość ciągłego, powtarzania i ćwiczenia prawidłowych form fonetycznych.

Previous

Literackie dzieła

Next

Jak wybrać dobrego tłumacza?

Check Also