Literackie dzieła


Pomimo teorii, że dzieło sztuki musi być analizowano jako odrębność, nie jest to do końca możliwe w szkole. Wynika to z tego, że to dzieło po prostu nie będzie zrozumiano, a z tego wynika, że będzie nieciekawe dla uczniów. Dlatego uczniowie powinni posiadać podstawową wiedzę na temat autora, rodzajów i gatunków literackich, kontekst historyczny, a w nauczaniu literatury obcej także bardzo ważny jest kontekst kulturalny.
Na przykład bez kontekstu historycznego i kulturowego uczniowie klas mołdawskich nigdy nie rozszyfrują nie tylko taki trudny utwór jak „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, ale i będą całkowicie niezrozumiane dla nich na przykład „Dziady” Adama Mickiewicza i ogólnie prawie cała literatura epoki Romantyzmu.
Jak i każdy przedmiot szkolny nauczanie literatury musi wiązać się z aspektem wychowawczym. Za główny cel literatury uważa się harmoniczny wszechstronny rozwój osobowości. Innymi słowy literatura ma za zadanie:
-kształcenia, a w wyniku i użycie poprawnego języka mówionego i pisanego.
– poszerzenie wiedzy kulturowej, rozumianej szeroko (historii, tradycji, folkloru, obyczajów, cechy mentalności narodu).

Previous Aspekty nauczania języka polskiego
Next Kultura nauczycielska