Mała ojczyzna


Jak powszechnie wiadomo wcześniej obowiązujący ustrój wraz ze swoją ideologią przyczynił się do zaniku związku „małej ojczyzny” z całymi pokoleniami Polaków. Najmłodszym przedstawicielem tego pokolenia „bez korzeni” są ludzie urodzeni w czasach stanu wojennego. Jednak skutki działania siły niszczącej więzi, odczuwają również młodsi, na których wpływ wywierają dodatkowo telewizja, kolorowa prasa i mass media – sprawcy wyżej wspomnianego „chaosu kulturowego”.
Obecni gimnazjaliści to młodzież, która od początku żyje w świecie kultury masowej, jest oderwana od osobistej przeszłości, na którą prócz tego wydaje się być obojętną.
W większości ludzie wszystkim zatracili swoją tożsamość, żyjąc w natłoku pop kultury nastawionej konsumpcyjnie do świata. Mając taki wzorzec (jakim być może jest brak wzorca), młodzi ludzie charakteryzują się postawą nastawioną na „mieć” przy jak najmniejszym wysiłku. Cele, jakie przed sobą stawiają, muszą być łatwe, szybkie i nie wymagające pracy do tego, ażeby je zdobyć. Trudno również zauważyć w gronie młodzieży posiadanie tradycyjnie pojmowanych autorytetów, gdyż te zdaje się kreować spośród gwiazd show biznesu telewizja i Internet.

Previous W jaki sposób szybko i skutecznie nauczyć się języka angielskiego?
Next Gospodarka finansowa