Matura


Matura zbliża się wielkimi krokami, a liczne grono nastolatków z przerażeniem odlicza dni do egzaminu dorosłości. Za pomocą kilku testów ma być podsumowana ich edukacja i oceniona wiedza, którą zdobywali przez wiele lat. Ostatnio w mediach i w obiegowej opinii, możemy spotkać się z coraz częstszymi hasłami, negującymi wartość matury, przykładem jest choćby tytuł popularnego cyklu filmów w internecie pt. „Matura to bzdura”.
Prawdą jednak jest, że egzamin jest najbardziej odpowiedni, ponieważ stwarza chociaż pozory sprawiedliwości, w przeciwieństwie do ocen wystawianych przez nauczycieli w poszczególnych szkołach.
Podstawową maturę nastolatkowie zdają z przedmiotów takich jak: język polski, matematyka i język nowożytny. Wszystkim zależy aby wykazać się wiedzą na tym najważniejszym egzaminie, gdyż jego zaliczenie i wynik, determinują późniejszy rozwój drogi życiowej. Edukacja na uczelniach wyższych może być kontynuowana tylko po zdaniu egzaminu dojrzałości, warto więc odpowiednio się przygotować.
Jeżeli chodzi o języki, sprawę może utrudniać fakt prezentacji swojej wiedzy przed komisją. Uczeń sam wybiera język nowożytny, większość jednak podejmuje próbę zdania języka angielskiego, który jest niezbędny do komunikacji nie tylko za granicą, ale także coraz częściej w naszym kraju. Wiedza sprawdzana jest na podstawie dialogu z uczniem, który musi zbudować logiczną i poprawną wypowiedź na wylosowany temat. Kolejne zadanie dotyczy opisu obrazka i kilku pytań zadanych przez egzaminatora, które będą dotyczyły tego, co powie maturzysta. Ostatnim zadaniem jest wybranie jednej opcji z pośród trzech dostępnych, a także odpowiednia i wyczerpująca argumentacja swego wyboru. Dlatego też większość nieśmiałych ludzi boi się matury ustnej.

Previous Edukacja jako wychowanie
Next Edukacja permanentna