Metoda gramtyczno-tłumaczeniowa


Metoda ta za podstawowy cel nauki uznaje takie opanowanie systemu gramatycznego i słownictwa języka obcego, które umożliwi samodzielne czytanie
i rozumienie tekstów. Drogą do osiągnięcia tego celu jest czytanie i tłumaczenie tekstów z języka obcego na język ojczysty, a także objaśnianie, komentowanie
i analizowanie form gramatycznych, które w nich występują. Pomocą służą tu preparowane przez autora podręcznika teksty lub adaptowane teksty literackie.

Previous Polska myśl
Next Rusycyzmy