sobota, 20 lipca 2024

W metodyce pracy świetlicy środowiskowej i terapeutycznej ważną rolę odgrywa socjoterapia. Obejmuje ona swym zasięgiem dzieci o różnym stopniu zaburzeń, jak i dzieci zdrowe. Jest to niezwykła wartość tej formy pomocy psychologicznej, pozwalająca integrować młodzież, poprzez co dostarcza większej ilości doświadczeń społecznych. W związku z powyższym na zajęciach w świetlicy są realizowane trzy zasadnicze cele: rozwojowy, edukacyjny, terapeutyczny.

Previous

Integracja niepełnosrpawnych

Next

Kontrasygnata skarbnika

Check Also