Metodyka


Pojawienie się Metody Bezpośredniej zbiegło się w czasie z pojawieniem się nowej szkoły myślenia, wg której nauka języka obcego powinna odbywać się tylko w języku obcym, bez tłumaczenia oraz z naciskiem na kojarzenie znaczenia i idei ze słownictwem języka obcego. Metoda zyskała na popularności w pierwszej połowie XX wieku, priorytetowo w europejskich własnych szkołach językowych. Jednym z najbardziej znanych popularyzatorów był Niemiec Charles Berlitz, którego szkoły i „Metoda Berlitz’a” są obecnie znane na pełnym świecie
Metoda ta ma jednak swoje minusy. Trudno ją zastosować w szkołach publicznych, gdzie klasy są liczebne, a budżet ograniczony. W latach 20-tych metoda ta zaczęła upadać i wielu nauczycieli powróciło do tradycyjnej Metody Gramatyczno-Tłumaczeniowej, którą uważano za bardziej „akademicką”. Metoda Bezpośrednia cały czas cieszy się popularnością w szkołach osobistych i dała ona podwaliny Metodzie Audiolingwalnej

Previous Interpetacja dzieł
Next Integracja dyscyplin