Migracje ludności


Wśród w większości wypadków wymienianych powodów pragnienia opuszczenia Suwalszczyzny ankietowani podawali: brak perspektyw rozwoju w tym regionie ( większość młodych ludzi pragnie studiować w większych miastach, na lepszych uczelniach niż te znajdujące się tutaj), brak sposobów znalezienia dobrze płatnej pracy. Niektórzy badani deklarowali także chęci wyjazdu za granicę, żeby tam móc, jak napisał jeden z uczniów, „wieść bardziej godziwe życie na poziomie”. Gimnazjaliści ze wszystkich miejscowości skarżyli się również na brak atrakcyjnych miejsc w swoich rodzinnych miejscowościach, w których można ażeby „zaznać rozrywki”. Wymieniali głównie brak kin, porządnego teatru, klubów przeznaczonych dla młodzieży, dyskotek, etc.
Jak już wspomniałam powyżej, największa część spośród ankietowanych, którzy wolą opuścić własną miejscowość, to mieszkańcy Suwałk, które jest największą miejscowością
i zdaje się posiadać więcej do zaoferowania młodym ludziom. Poza tym szkoła, do której uczęszcza ta młodzież, wspiera własnych wychowanków w chęciach dalszej edukacji
i rozwoju. Natomiast najmniej spośród badanych chce opuścić Giby. Miejscowość
ta wprawdzie nie ma kilka do zaoferowania młodym ludziom, jednak rozwija się w niej agroturystyka i jest najbardziej malowniczo położoną miejscowością

Previous Karta samorządowa
Next Nowy program nauczania