Nadawca


W niektórych sytuacjach nadawca i źródło mogą łączyć się. Profesor podkreśla także, że najważniejszy jest uczący się, ponieważ dookoła niego koncentruje się cały układ. Na potwierdzenie tych słów możemy przywołać prosty przykład, gdyż bez profesjonalnego nauczyciela uczący się ma wprawdzie możliwości nauczania się języka obcego, ale nie funkcjonuje to w drugą stronę, gdyż do realizacji nauczania niezbędny jest uczeń.
Aby osiągnąć dobre wyniki, nauczający powinien posiadać wysokie kwalifikacje, do których należy umiejętność posługiwania się językiem, umiejętność przekazywania danego języka za pomocą wiedzy związanej z dziedziną glottodydaktyki.

Previous Głos w dyskusji
Next Wkład koscioła w propagowanie kultury