środa, 24 kwietnia 2024

Przy nauczaniu języka polskiego musimy pamiętać, że głównym misją lekcji jest nie jedynie przekazanie edukacji o jeszcze jednym języku, ale też poznanie kultury narodu polskiego. Wynika z tego, że podczas zajęć jak najczęściej powinna być wykorzystywana wiedza o Polsce, przykładowo może stanowić część zajęć z fonetyki, ortografii, frazeologii. Na lekcjach z języka polskiego nauczyciel powinien skorzystać z dodatkowego materiału dydaktycznego, który ułatwi proces poznawania polskiej kultury, geografii, historii, etc. Warto także przedstawić znaczenie kultury polskiej na danym terenie, co przyczyni się do zwiększenia tolerancji wobec własnej i innych kultur pomiędzy uczących się. Szczególnie ważne jest to w Kazachstanie, gdzie już pierwsze pokolenie osiedleńców z Polski nazywało siebie ukraińskimi Polakami. Różnorodność kultur, a przede wszystkim wpływ kazachski i rosyjski utrudniło ich potomkom odnalezienie samoidentyfikacji narodowej, patriotyzmu. Wynika z tego, że na lekcjach języka polskiego powinno być wprowadzone pojęcie ojczyzny jako„kraju lat dziecinnych”, strony rodzinnej, co pomoże w utrzymaniu poczucia wspólnoty lokalnej.

Previous

Co tłumaczyć

Next

Książki z dawnych epok

Check Also