Nauczanie polskiego w Rosji


Nauczanie języka polskiego w Rosji w większości wypadków ma charakter szkół sobotnio-niedzielnych. Jako przykład posłużyć może szkółka języka i kultury polskiej przy Centrum Dziecięcej Twórczości w Abakanie Kraju Krasnojarskiego. Całkowity przewodnik nauczania w tej szkole obejmuje 5 lat nauki. Dzieli się na 3 stopnie: początkowy – 2 lata, średni – 2 lata i doskonalący – 1 rok. Stawia się tu duży nacisk na podejście spersonalizowane do każdego ucznia. Oprócz języka, naucza się tu też muzyki i historii Polski.
Nauczanie języka polskiego organizowane jest według programów zatwierdzonych przez CODN, przy rekomendacji metodycznej Katedry Języków Słowiańskich Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu im Łomonosowa. Głównym problemem edukacji w Rosji jest zbyt mała ilość godzin na nauczanie języka polskiego jako ojczystego. Paradoksalnie edukacja języka polskiego w Rosji jest bardziej powszechna w szkołach wyższych (Moskwa, Sankt Petersburg, Tomsk). W Rosji nauczają języka polskiego absolwenci uniwersytetów rosyjskich i polskich.

Previous Dzieło literackie
Next Konfederacja barska