Nauka języków obcych


Od wielu już lat w cenie jest nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale także znajomość języków. Doskonale się o tym przekonują świeżo upieczeni absolwenci studiów. Większość ofert pracy w wymaganiach zawiera posługiwanie się co najmniej jedną obcą mową. Znajomość angielskiego jest powszechnie oczekiwana wielu firmach – od branży turystycznej czy gastonomicznej, przez przemysł – do wielkich korporacji. A często bywa tak, że sam angielski nie wystarcza, jest to dopiero punkt wyjścia, bo w niektórych miejscach niezbędna jest znajomość także innych języków, zwłaszcza mniej popularnych.

Aby zdobyć dobrą pracę, często nie jest też wymagana ścisła wiedza lingwistyczna, ponieważ najważniejsza jest komunikatywność. Dlatego w zależności od potrzeb warto rozważyć, czy do nauki potrzebne nam będą długie i skupione głównie na teorii studia filologiczne. Czasem lepszym rozwiązaniem może być intensywny kurs w małej grupie studentów lub indywidualne lekcje. Zwłaszcza w połączeniu z  dłuższymi wyjazdami do kraju, którego język studiujemy. Najlepszą metodą nauki jest praktyka, a w tej kwestii niezbędny jest kontakt i rozmowy z różnymi ludźmi. Istnieje wiele programów wymian międzynarodowych, które umożliwiają wyjazd do innego kraju lub goszczenie u siebie obcokrajowców. Bezpośrednie spotkanie jest najlepszym sprawdzianem umiejętności w posługiwaniu się obcą mową.

W dobie globalizacji – ułatwień w transporcie, większej wymiany kulturowej oraz tańszych podróży, coraz ważniejsza staje się edukacja lingwistyczna i kulturowa. My wyjeżdżamy za granicę, do nas przyjeżdżają obcokrajowcy z różnych stron świata, powstaje wiele związków mieszanych. Dużo wskazuje na to, że te procesy mogą się pogłębiać. Dlatego wiedza na temat różnych języków jest bardzo istotna i może pomóc we wzajemnym zrozumieniu.

Previous Zajęcia dodatkowe
Next Edukacja istotnym filarem dzisiejszego świata