piątek, 19 lipca 2024

Każdego dnia uczymy się nowych rzeczy, nawet zupełnie nieświadomie przyswajamy sobie nowe informacje. Wiedza, którą czerpiemy w ten sposób, przydaje nam się później w różnych sytuacjach życiowych, w kontaktach z innymi ludźmi, ale także w wyzwaniach dnia codziennego.
Jest to, można by powiedzieć, jakaś dodatkowa edukacja, której podlegamy. Na przykład uczymy się, jak rozmawiać z drugim człowiekiem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy dostosować nasz język do sytuacji komunikacyjnej, w jakiej się znajdujemy. Ta wiedza często jest kluczem do sukcesu, bowiem jeśli umiemy rozmawiać z innymi, często możemy zyskać wiele rzeczy. Na przykład przekonać innych do naszego zdania.
Zresztą w kontaktach międzyludzkich cały czas wykorzystywana jest wiedza, którą nabywamy niejako nieświadomie. Całe życie człowieka to porządna, ciężka edukacja; uczymy się funkcjonować w relacjach, być z drugim człowiekiem. Nawet tego, że język, jakim się posługujemy, ma ogromne znaczenie. I nie chodzi tu o prosty fakt, by obie strony porozumiewały się tym samym, ale o dobór słów, ton głosu czy ekspresję wypowiedzi. Wagi języka w kontaktach z ludźmi nie można przecenić. Dobrze o tym wiedzieli najwięksi uwodziciele, ale wiedza ta jest wykorzystywana także współcześnie przez organizatorów kursów uwodzenia.
To jest oczywiście edukacja nieformalna, ale prawie tak samo ważna, jak ta, którą otrzymujemy w szkołach. Dzięki niej możemy przekształcać i kreować swoje życie, a przede wszystkim bardzo wiele w nim osiągnąć. Jeśli będziemy świadomie korzystali z tej wiedzy i rozważnie używali języka, uda nam się osiągnąć bardzo wiele, czasem nawet nieświadomie. Dobrze jest więc wyciągać wnioski z tego, co nas spotyka.

Previous

Czy może istnieć alfabet bez samogłosek?

Next

Niedostępny świat dźwięków

Check Also

Internet