Nie tylko dla humanistów


W dzisiejszych czasach utrwaliło się twierdzenie, że język polski jest przedmiotem głównie dla humanistów i tak naprawdę tylko oni są nim zainteresowani. Być może trochę prawdy w tym jest, ale nie można w pełni zgodzić się z przytoczonym twierdzeniem. Wielu nauczycieli słusznie uważa, że język polski może być fascynujący dla każdego ucznia, o ile tylko lekcja zostanie ciekawie przeprowadzona. Co więcej, dotyczy to absolutnie każdego działu, nawet jeśli w grę wchodzi na przykład słowotwórstwo czy ortografia. Nie da się ukryć, że najłatwiej zaciekawić ucznia oryginalną interpretacją wybranej lektury czy wiersza, ale lekcje z działu językoznawstwa czy gramatyki także mogą być zajmujące. Najlepiej przeprowadzić je w taki sposób, aby zaangażować w nie wszystkich uczniów – czyli także tych, którzy mają raczej ścisłe zainteresowania, a ich ulubione przedmioty to matematyka, fizyka czy geografia. W tym celu warto skorzystać z podręczników do metodyki języka polskiego, w których można znaleźć wiele interesujących pomysłów. Przede wszystkim warto podzielić klasę na grupy, tak, aby jednocześnie zintegrować ze sobą uczniów. Bardzo ważne jest, aby każdy członek grupy pełnił określoną funkcję. Na takie lekcje można przeznaczyć nawet dwie godziny – najważniejsze jest, aby zaangażować w naukę każdego młodego człowieka. Na szczęście nauczyciele starają się sprostać tego typu zadaniom, bo wiedzą, że odniosą sukces tylko wtedy, gdy będą w stanie dotrzeć do każdego ucznia. Warto zaznaczyć, że uczniowie mający problem ze zrozumieniem konkretnych zagadnień będą wymagać od nauczyciela nieco większej uwagi. Polonista powinien zdawać sobie z tego sprawę, układając program nauczania w taki sposób, aby był przystępny dla każdego. Jest to jak najbardziej możliwe, o ile tylko przeznaczy się na to zadanie nieco więcej czasu.

Previous Specjalistyczne pojęcia na języku polskim
Next Opanowanie wiedzy humanistycznej