środa, 24 kwietnia 2024

Określenie narodowości człowieka (nieraz) jest czasem skomplikowanym procesem, szczególnie dotyczy to Mołdowy, gdzie dominują małżeństwa mieszane. Najczęściej samoidentyfikacja zależy od rodziców, otoczenia, języka. Jednak nie jest to główną zasadą. W sytuacji małżeństw mieszanych, kiedy osoba przebywa w otoczeniu kilku grup etnicznych, nieraz bardzo ciężko jest określić przynależność etniczną człowieka. Dla każdej osoby proces dążenia do (przyznania) poznania własnej przynależności etnicznej, odbywa się w sposób indywidualny. Dla jednych kończy się już w okresie dzieciństwa, dla innych o wiele później. Wpływ na to mają uwarunkowania społeczne, polityczne, ekonomiczne, ideologiczne, etc. Aspekty związane z badaniem nad samoświadomością narodową zajmują ważne miejsce także w systemie oświaty, a nie tylko w pracy politologów i socjologów.

Previous

Przyjemność ze studiowania

Next

Ciekawy podręcznik do języka polskiego

Check Also