Określenie narodowości


Określenie narodowości człowieka (nieraz) jest czasem skomplikowanym procesem, zwłaszcza dotyczy to Mołdowy, gdzie dominują małżeństwa mieszane. Najczęściej samoidentyfikacja zależy od rodziców, otoczenia, języka. Jednak nie jest to główną zasadą. W sytuacji małżeństw mieszanych, kiedy osoba przebywa w otoczeniu kilku grup etnicznych, nieraz bardzo ciężko jest określić przynależność etniczną człowieka. Dla każdej mężczyźni i kobiety proces aspiracje do (przyznania) poznania swojej przynależności etnicznej, odbywa się w sposób indywidualny. Dla jednych kończy się już w okresie dzieciństwa, dla innych o wiele później. Wpływ na to mają uwarunkowania społeczne, polityczne, ekonomiczne, ideologiczne, etc. Aspekty powiązane z badaniem nad samoświadomością narodową zajmują ważne miejsce również w systemie oświaty, a nie jedynie w pracy politologów i socjologów.

Previous Kontrasygnata skarbnika
Next Swobodne podejście do słowa