Ośmiostopniowa ścieżka w buddyzmie


Buddyzm jet niczym innym jak monoteistycznym systemem filozoficznym oraz religijnym. Podobnie jak inne religie, także i ta religia opiera się na zasadach. Wielokrotnie pojawiają się one w buddyjskich tekstach. Jeśli chodzi o ich powstanie to mówi się o tym, że powstały one w wyniku przebudzenia Buddy. Są głęboką analizą psychologiczną rzeczywistości oraz metodologii postępowania. Pierwsza z prawd mówi o cierpieniu. Druga mówi o przyczynie cierpienia, a trzecia o ustaniu cierpienia. Czwartą prawdą jest prawda mówiąca o ścieżce prowadzącej do ustanie cierpienia. Te wszystkie szlachetne prawdy w połączeniu ze szlachetną ośmioraką ścieżką stanowią esencję nauki buddyjskiej. Warto zatem także wspomnieć o tym czym jest szlachetna ośmiostopniowa ścieżka. Jest to nic innego jak ścieżka praktyki. Osoby praktykujące buddyzm wierzą, że jeśli będą przestrzegać jej zaleceń oraz wskazań to ich cierpienie ustanie. Mogą także przejść do nirwany. Ścieżka ma prowadzić do zrozumienia czterech prawd. Pierwszy krok to właściwy pogląd. Jest to nic innego jak poznanie Czterech Szlachetnych Prawd. Drugim krokiem powinno być właściwe postanowienie, podczas którego osoba wierząca wyrzeka się złej woli oraz całkowicie odstępuje od wyrządzenia komuś krzywdy. Trzeci krok mówi o właściwym słowie. Jest to powstrzymanie się od kłamstwa oraz od mowy powodującej nieporozumienia pomiędzy ludźmi. Czwarty krok to właściwy czyn, czyli powstrzymanie się od kradzieży, nieskromności oraz zabijania. Piąty krok mówi o właściwym zarobkowaniu. Zarabiać pieniądze należy w taki sposób, aby nie przynosić szkody innym istotom. Nie można na przykład handlować bronią, handlować żywymi istotami czy też odurzającymi napojami. Szósty krok mówi o wysiłku, który pozwala na powstawanie dobrych właściwości mentalnych. Ważna jest także ważność oraz właściwa medytacja. To ostatnie to dążenie do osiągania stanów, w których znika ego.

Previous Rozważania na temat świata
Next Ugrupowania