Na początku swojego tekstu Claude Lèvi-Strauss mówi o tym, że dzisiejszy sposób interpretacji mitów nie jest właściwy, ponieważ badacze, posługując się określoną dialektyką, zawsze znajdą takie wytłumaczenie, jakie jest dla nich najwygodniejsze. Zauważa, że w mitach nie ma żadnych reguł, wszystko dzieje się chaotycznie i przypadkowo, stąd wynika pewien problem: jeśli treść mitu jest zupełnie …

382

Peirce; rozgranicza „cechy materialne”(signifiant) każdego znaku i jego bezpośredni interpretant (signifie), różnica pomiędzy nimi pozwala wyodrębnić 3 podstawowe rodzaje znaków (w jego terminologii „reprezentamenów”). Znak może być związany w trojaki sposób z przedmiotem: 1. ikona (gr. eikon – obraz);- przez podobieństwo do przedmiotu. Działanie ikony opiera się na rzeczywistym podobieństwie między jej signifiant i signifie, …

3

Nic nie jest znakiem, dopóki nie zostanie zinterpretowane jako znak przez kogoś. Każdy znak wymaga interpretacji, która wg Pierce’a polega na przekładzie na inne znaki ( przekład danego znaku przy użyciu innych znaków w obręb tego samego bądź innego systemu). Myśl = znak, który musi być przełożony na inne znaki, tworząc tym samym system wnioskowania, …

1

Zdaniem wielu to kolejny wymysł przemysłu nastawionego na zarabianie dużych pieniędzy na chęci ludzi do zabawy. Według Kościoła to mroczne święto, któremu należy się przeciwstawiać, stawiając na polską tradycję radosnego święta, jakim pozostaje Wszystkich Świętych. A zatem wierzący katolik powinien zabronić swoim dzieciom zabawy trzydziestego pierwszego października. Mało tego, wierzące w zbawienie dzieci same powinny …

7

„ Zarudzie nie jest opowiadaniem historycznym. (…) splata się tu mnóstwo prawdziwych nazw, imion, faktów, nastrojów, które stanowią dowolną kompozycję. (…) Chodzi tu o wywołanie atmosfery z płowy zeszłego wieku na Ukrainie. Jest to czysta fikcja.” Józio zrobił sobie pokój z gabinetu ojca. Mieszka w dworku w Zarudziu, z okna ma widok na rzekę Rudę. …

663

Wieczór czerwcowy. W salonie spotyka się pan Chwalibóg i panna Florentyna. Czekają na panią hrabinę Ewelinę, która tego wieczora ma wyruszyć za mężem zesłanym na Sybir. Wymaga tego moralność, obowiązek żony. Ewelina nie może zostać, bo „co ludzie powiedzą”. Córka, Mary ma pozostać w domu pod opieką krewnych. Hrabina się waha i wszyscy niepewni są …

6

Lech Jarosław Iwaszkiewicz ur. 20. 02. 1894r. w Kalniku na Ukrainie, najmłodsze, piąte dziecko Bolesława Iwaszkiewicza i Marii z Piątkowskich. Ojciec walczył w powstaniu styczniowym. Zmarł gdy Jarosław miał 8 lat. Matka przeniosła się do Warszawy. Zaprzyjaźnił się tu z rodziną Szymanowskich. Po 2 latach wrócili na Ukrainę, do Elizawetgradu. Pod wpływem Szymanowskich 10-letni Jarosław …

5

Stawisko, okupacja Po przeprowadzce do Stawiska Iwaszkiewicz wiele pisze. Każdego roku wyjeżdża na ukochaną Sycylię. Po wybuchu wojny jako jedyny ze Skamandrytów pozostaje w domu. Przekonany, że Warszawa nie będzie zdobyta, ukrywa w swym Warszawskim mieszkaniu najceniejsze rzeczy, obrazy, rękopisy. Jeszcze w 39r. mieszkanie to płonie. W czasie wojny powstały m.in. opowiadania Bitwa na równinie …

1

Twórczość Iwaszkiewicza jest zjawiskiem wyjątkowym z dwóch względów: zdumiewających rozmiarów i tematycznej oraz gatunkowej wszechstronności. Poezja Iwaszkiewicz jest autorem 24 książek poetyckich. Oktostychy to demonstracja estetyzmu i bogactwo aluzji kulturowych. Przekonanie, że jedynym danym nam światem jest świat kultury ludzkiej. Cechą jego pisania jest też dystans wobec historycznego i narodowego wymiaru rzeczywistości. Kulturowość tematów, sztuczność …

1

Staś przyjeżdża do domu Bolesława, swego starszego brata, który mieszka wraz z kilkuletnią córeczką Olą w leśniczówce. Nie widzieli się dawno, Staś przebywał 2 lata w sanatorium w Szwajcarii, a jeszcze wcześniej nie widzieli się lat parę. Kolorowy strój brata( szafirowe skarpetki) drażnią Bolesława, pogrążonego w żałobie po śmierci żony (zmarła przed rokiem, a pochowano …

3