Przedstawiciele wielu dyscyplin edukacji (pedagogowie, psycholodzy, socjolodzy) poświęcają osobiste badania obserwacji stosunków międzyludzkich. Są to badania przynoszące niejednokrotnie niejednolite wyniki. Jest to oczywiste, ponieważ wszyscy ludzie są inni. Budowa anatomiczna, metodę bycia, religia lub kultura będą determinowały różnorodne postawy wobec otoczenia. W społeczeństwie obok osób zdrowych egzystują chłopcy i dziewczęta z defektami fizycznymi i psychicznymi. …

0

Pojawienie się Metody Bezpośredniej zbiegło się w czasie z pojawieniem się nowej szkoły myślenia, wg której nauka języka obcego powinna odbywać się tylko w języku obcym, bez tłumaczenia oraz z naciskiem na kojarzenie znaczenia i idei ze słownictwem języka obcego. Metoda zyskała na popularności w pierwszej połowie XX wieku, priorytetowo w europejskich własnych szkołach językowych. …

1

Przed rozpoczęciem interpretacji nauczyciel powinien wyjaśnić nieznane słownictwo. Mogą być trudności ze zrozumieniem wyrazów: bryka, orszak, anglezy, lambrekiny, gorejący, laurkowe. Zrozumienie tych wyrazów pomoże lepiej zrozumień ogólny obraz wierszu. Dla uczniów klas polskich z Mołdawii może być niezrozumiana symbolika religijna, która pojawia się w tym wierszu. Wynika to z tego, że kultura Mołdawii wiąże się …

1