Placówki wychowawcze


Placówki pozaszkolne wspomagają szkołę w organizowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży. Zajęcia pozaszkolne są organizowane przez różne instytucje, które działają niezależnie od szkoły. Mogą to być instytucje pozaszkolne, specjalnie powołane do pracy z dziećmi w wieku szkolnym np. młodzieżowe lokale kultury, mieszkania kultury dzieci i młodzieży oraz dodatkowo instytucje kulturalne i oświatowe przeznaczone dla dorosłych, które udostępniane są dzieciom częściowo albo całkowicie, prowadzą sekcje, kluby młodzieżowe, jako własną dodatkową działalność np. kluby sportowe. W pierwszej grupie znajdują się placówki wychowania pozaszkolnego podporządkowane resortowi oświaty i szkolnictwa wyższego: młodzieżowe lokale mieszkalne kultury, domy kultury dzieci i młodzieży, pozaszkolne placówki kierunkowe, ogniska pracy pozaszkolnej, place gier i zabaw, ośrodki wychowania fizycznego , a ponadto międzyszkolne kluby sportowe. Do drugiej grupy zaliczamy: placówki resortu kultury i sztuki posiadające sekcje dziecięce i młodzieżowe (domy kultury, kluby, zespoły, biblioteki), placówki pozaszkolne prowadzone przez społeczne organizacje wychowawcze

Previous Przyswajanie języka
Next Czy języka angielskiego może nauczyć się każdy?