sobota, 20 lipca 2024

Warto pokazać uczniom podobieństwa i różnice istniejące pomiędzy tymi językami. W wyniku wykorzystania takiego systemu, uczniom łatwiej jest zrozumieć język polski (pod warunkiem, że posiadają bardzo dobrą wiedzę i znajomość języka rosyjskiego). W efekcie prowadzi to do zachowania nieskazitelności językowej. Jednak warto również zwrócić uwagę nie tylko na specyfikę tych dwóch języków, ale i na wzajemne relacje dwóch lub więcej kultur. Podobieństwa i różnice występujące pomiędzy polską, kazachską i rosyjska kulturą pomogą uczącym się, dorastającym w wielokulturowym otoczeniu łatwiej osiągnąć samoidentyfikację etniczną.
Podczas nauczania języka polskiego zaleca się korzystać z metod aktywizujących, w szczególności z metody dramy. Czytanie na głos, według ról, śpiew, elementy retoryki – wszystko to ma na celu nie tylko nadać bardziej atrakcyjną formę pracy (uczniowie, w szczególności dzieci często odbierają takie lekcje jako rodzaj gry), ale także pomóc udoskonalić mowę i umiejętność pisania, zapamiętać trudne wyrazy, wypracować prawidłowy akcent.

Previous

Efektywność nauczania polskiego

Next

Związek z innymi przedmiotami

Check Also