środa, 24 kwietnia 2024

Na konkretny moment na terytorium Ukrainy funkcjonuje wiele rodzajów szkół z nauczaniem języka polskiego: szkoły publiczne i sobotnio – niedzielne. Istnieje 5 szkół z polskim językiem wykładowym, ubiegające się o nadanie im statusu szkoły mniejszości narodowej. Dwie spośród tych szkół funkcjonują we Lwowie, pozostałe trzy znajdują się także w zachodniej części Ukrainy. W ośmiu szkołach język polski jest nauczany jako drugi język ojczysty, w trzynastu szkołach średnich – jako przedmiot obowiązkowy (język obcy). W takich szkołach uczniowie zdają dwa egzaminy z języka polskiego: po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej. W dwudziestu trzech szkołach średnich język polski jest nauczany w formie przedmiotu fakultatywnego.

Previous

Cele terapeutyczne

Next

System edukacji w Polsce

Check Also