środa, 28 lutego 2024

W Polsce istnieje też możliwość uczenia się w szkołach z oddziałami dwujęzycznymi. Należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim , a oprócz tego obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są przynajmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym choćby jedne zajęcia edukacyjne wyselekcjonowane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej i matematykę;

Previous

Jak patrzeć na czas wolny

Next

Rehabilitacja społeczna

Check Also