czwartek, 28 września 2023

Oprócz umiejętności skutecznego porozumiewania się, wielką zaletą podejścia komunikacyjnego jest kształtowanie takich umiejętności jak: kreatywność w rozwiązywaniu problemów, postawa współodpowiedzialności za proces uczenia się i umiejętność współdziałania w zespole. W podejściu komunikatywnym wykorzystuje się często różne dialogi, scenki teatralne. W czasie nauki należy stosować różne metody aktywizujące, pobudzające różne kanały odbioru i przekazu informacji. Między innymi: kanał słuchowy i wzrokowy, etc., które sprzyjają rozwojowi sprawności: mówienia, czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz pisania. Podczas ćwiczeń gramatycznych często wykorzystywane są historyjki obrazkowe, kolaże i schematy, za pomocą których uczeń ma możliwość lepszego zrozumienia, oswojenia się z materiałem. Powyższe techniki urozmaicają naukę języka, powodują, że w sposób bardziej ciekawy i płynny uczeń przyswaja niejednokrotnie trudne ćwiczenia językowe.

Previous

Nowy program nauczania

Next

Odrodzenie polskiego w Rosji

Check Also