Postępowanie z dzieckiem


Postępowanie z dzieckiem ma charakter wieloaspektowy, łącząc się jednakże w jeden zwarty strumień oddziaływań. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne są zaspokajane w aspekcie psychoterapeutycznym, psychokorekcyjnym i ogólnorozwojowym.

Aspekt psychoterapeutyczny sprowadza się przede wszystkim do wywierania wpływu kształtującego postawę świadomego uczestnictwa w procesie przezwyciężania trudności o różnym charakterze. Proponowane drogi osiągnięcia celu :
Doprowadzenie do zrozumienia i przejściowego zaakceptowania przez dziecko jego prywatnych trudności przystosowawczych
Zmobilizowanie go do aktywnego działania mimo istniejących przeszkód i nauczenie sposobów pokonywania niepowodzeń
Wzbudzanie w nim wiary we osobiste siły i możliwości, a w oparciu o nie dążeń do osiągania sukcesów
Budzenie samoświadomości : radzenie sobie z emocjami, wejrzenie w głąb siebie, ekspresja i intuicja
Kształtowanie kwalifikacji porozumiewania się z innymi, pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów

Previous Integracja dyscyplin
Next Nauczanie w liceum