Program gimnazjum


Program dla starszych klas gimnazjum został wybrany nieprzypadkowo:
w szkole podstawowej dzieci uczą się języka polskiego jako ojczystego.
W przypadku nauczania w szkole podstawowej nie można utworzyć jednego ogólnego programu, ponieważ część dzieci ma możliwość nie mieć przed rozpoczęciem edukacji żadnej styczności z polską mową, albo może uczyć się uprzednio języka polskiego w przedszkolu. Z tego wynika, że nauczyciel układa program dla każdej klasy oddzielnie. W liceum nauczanie języka polskiego bywa fakultatywne ze względu na małą ilość uczących się tego języka w danych klasach licealnych.
W takim wypadku język polski jest wykładany dla pierwszej, drugiej i trzeciej klasy liceum łącznie i w większości polega na powtórzeniu wiadomości z gimnazjum. Natomiast w starszych klasach gimnazjum język polski jest nauczany wedle polskich podręczników, w związku z czym istnieje możliwość ułożenia ogólnego kodu do nauczania.

Previous Burza mózgów
Next Jak patrzeć na czas wolny