sobota, 20 lipca 2024

Ważnym elementem dla powodzenia projektu jest przygotowanie i sprawne zrealizowanie tzw. elementów twardych jakimi są harmonogram, raporty, budżet. Są to kluczowe detale dla samej realizacji projektu. Harmonogram powinien być „świętą księgą” dostępną dla każdego członka zespołu, najlepiej w miejscu zawsze widocznym. Realizując harmonogram minimalizuje się ryzyko niepowodzenia projektu. Największymi dwoma tyranami projektu są przypadek i czas. Opóźnienia zleceń w stosunku do przyjętego harmonogramu i nieprzewidziane sytuacje które potęgują te opóźnienia.
Ścisłe przestrzeganie harmonogramu, realizowanie zadań w nim określonych szczegółowo według czasu i ścieżki wykonania pozwoli zapobiec zdarzeniom prowadzącym do przyjęcia działań ratujących sytuację, które na pewno zmienią ów harmonogram i wywrócą całą pracę do góry nogami. Takie zdarzenia są niepożądane i należałoby robić wszystko aby ich uniknąć. Równie niebezpiecznym działaniem jest uszczuplenie budżetu podczas realizacji. Wpłynie to wprost na harmonogram prac lub w konsekwencji na powodzenie całego projektu.

Previous

Jak nie zostać bezrobotnym absolwentem?

Next

Organizacja

Check Also

Internet