Przyswajanie języka


rzyswajanie języka, jego nauczanie to „procesy wywoływane przez człowieka i dokonujące się w człowieku”. Zespół tych procesów nazywany jest procesami glottodydaktycznymi, które układają się w charakterystyczny układ komunikacyjny (układ glottodydaktyczny). Koncepcję glottodydaktyki jako dyscypliny naukowej F. Grucza ujmuje szerzej, wyróżniając w niej: glottodydaktykę czystą (podstawową), obejmującą badania i informacje podstawowe i glottodydaktykę stosowaną, która para się tymi badaniami i uzyskanymi wynikami, informacjami stosowanymi. „Glottodydaktyka stosowana winna przygotować podstawy do kreowania konkretnych „urządzeń” dydaktycznych, czyli np. materiałów do nauczania uczenia się języków (…) W pierwszej kolejności należy zrealizować zadania leżące w płaszczyźnie glottodydaktyki czystej”

Previous Diecezje prawosławne
Next Rehabilitacja społeczna