Public Relations znacznie ważniejszym aspektem niż reklama!


Panuje powszechne dziś przekonanie wskazujące, że w celu osiągnięcia jak najwyższych wyników sprzedażowych powinno się wkładać ogromne środki w działania reklamowe.

Współczesny marketing jest jednak dziś zdecydowanie bardziej rozbudowany, dlatego tradycyjna reklama odchodzi na dalszym plan. Kluczowe znaczenie w rozważaniach nad nowoczesnym marketingiem należy przypisać procesowi promocji nazywanego popularnie Public Relations. Polega on w gruncie rzeczy na tym, aby działania marketingowe firmy w pierwszej kolejności kierować na wytworzenie i utrzymanie jej pozytywnego wizerunku. Kluczowe znaczenie ma odbiór społeczny działalności określonego przedsiębiorstwa, należy zatem budować profesjonalne relacje zarówno z najbliższym, jak i dalszym otoczeniem. Niezwykle istotne jest budowanie relacji partnerstwa na linii klient – firma, a także odpowiednich stosunków z otoczeniem konkurencyjnym. Nie można również zapominać o pielęgnowaniu relacji wewnątrz przedsiębiorstwa i wytwarzaniu firmowej tożsamości pracowników w nim zatrudnionych.

Planując strategie marketingowe nowocześnie zorientowanego przedsiębiorstwa, nie można dziś ograniczać się wyłącznie do działań reklamowych. Pochłaniają one ogromne zasoby budżetowe, jednak ich skuteczność nie zawsze jest wystarczająca.

Previous Konkordaty
Next Własna reklama w Internecie