Rehabilitacja społeczna


Rehabilitacja społeczna osoby niepełnosprawnej jest ściśle związana z postawami osób zdrowych wobec nich. Postawy te są szczególnie istotne w okresie dzieciństwa, kiedy to w tej chwili zachodzą bardzo dynamicznie zmiany w psychice dziecka. Już samo inwalidztwo sprawia cierpienie i poczucie bezradności, natomiast życzliwe postawy otoczenia mogą pozytywnie wpłynąć na proces samoakceptacji. Różne formy spotkań, prowokujące wspólne zajęcia dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi (na przykład zajęcia muzyczno- ruchowe) będą wpływały pozytywnie na procesy uspołecznienia niepełnosprawnych a zarazem, będą pozytywnie kształtowały postawy dzieci zdrowych wobec niepełnosprawności. Jest to szczególnie istotne ponieważ dzieci są podatne na modelowanie ich postaw, a zajęcia integracyjne mogą być drogą do odnalezienia swojego miejsca w społeczeństwie

Previous Polska edukacja
Next Głos w dyskusji