Rokowanie


W przypadku wczesnego raka żołądka rokowanie jest dobre, niezależnie od rozmiarów guza lub obecności przerzutów do węzłów chłonnych. Wskaźniki 5-letnich przeżyć po leczeniu operacyjnym w większości ośrodków przekraczają 80 %.Zaawansowane postacie raka żołądka rokują źle. Ogólny wskaźnik 5-letnich przeżyć dla chorych leczonych chirurgicznie w ciągu ostatnich 20 lat wynosi 27%. Rokowanie zależy od stopnia zaawansowania histologicznego i klinicznego, czyli stopnia złośliwości, głębokości i rozległości naciekania, obecności przerzutów do węzłów chłonnych, przerzutów do otrzewnej i przerzutów odległych. Resekcja żołądka prowadzi często do zakłóceń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, takich jak zaburzenia trawienia i wchłaniania. Konieczna jest tu dieta oszczędzająca przewód pokarmowy i zapobiegająca niedoborom pokarmowym.

Najistotniejszym zaleceniem diety po okresie rekonwalescencji jest dostarczenie odpowiedniej ilości białka. W ciągu doby należy dostarczać 1,5-2g białka/kg masy ciała, co daje średnio od 110 do 130 g białka na dobę. Większość białka (ponad połowę) powinno stanowić białko pochodzenia zwierzęcego. Nieco inne zalecenia dietetyczne dotyczą chorych, u których wystąpił po resekcji żołądka tzw. zespół typu dumping. Daje on objawy ze strony przewodu pokarmowego i układu krążenia: wymioty, biegunki, omdlenia, osłabienie, kołatanie serca. Są one spowodowane przedostawaniem się niezhydrolizowanego pokarmu bezpośrednio do jelita na skutek zmniejszenia pojemności żołądka. Powoduje to zaburzenia w gospodarce wodnej, ponieważ organizm próbuje wyrównać ciśnienie osmotyczne. Podczas jedzenia chorzy doznają szybko narastającego uczucia pełności i ucisku, które zmusza ich do przerwania posiłku

Previous Jak powinny wyglądać ogłoszenia online?
Next Szkolnictwo