Ruch świetlicowy


Okres międzywojenny to czas największej popularności ruchu świetlicowego. Powstawały wówczas w zypełnym kraju świetlice: szkolne, żołnierskie, dworcowe, harcerskie. Skierowane były przede tobie do dzieci i młodzieży z biednych, miejskich środowisk. Dużą rolę w ich rozpowszechnianiu odegrała wtedy międzynarodowa organizacja YMCA (chrześcijańskie stowarzyszenie filantropijne zajmujące się organizowaniem czasu wolnego chłopców). Obok niego prężnie działało Towarzystwo „Świetlica”, założone poprzez nauczycieli i działaczy oświatowych.

Previous Jezuici
Next Postęp latynizacji