Rynek w gospodarce.


Rynek to główny plac miejski na którym znajdują się najważniejsze budynki administracyjne oraz punkty handlowe i usługowe- istnieje niemal w każdym mieście. Zabytkowa zabudowa, muzea, stosika z pamiątkami oraz restauracje, kawiarnie i puby powodują, że mieszkańcy miasta i turyści przybywają tam obecnie głównie w celach rekreacyjnych. Dawniej jednak na rynku gromadzili się sprzedawcy i nabywcy z różnych regionów kraju i świata. Z czasem pojęcie rynku uzyskiwało coraz szerszy zakres znaczeniowy. Obecnie rynkiem nazywamy ogół transakcji kupna oraz sprzedaży a także warunków, w których one przebiegają. Istnieje wiele rodzajów rynku. Najczęstszymi kryteriami podziału są: lokalny- obejmuje niewielki obszar np. miasta, regionalny który rozciąga się na większym rejonie np. powiatu czy województwa, krajowym obejmującym państwa, międzynarodowym rozciągający się na terytorium co najmniej dwóch państw oraz największym czyli globalnym ( obszar całego świata). Nieodłącznym elementem rynku jest konkurencja.

Previous Rozważania papieskie
Next Symulakrum