Studia


Od kilku lat rośnie liczba studentów. Coraz więcej młodych ludzi po zdaniu matury decyduje się kontynuować naukę na studiach. Uważają, że wyższe wykształcenie gwarantuje w przyszłości zdobycie interesującej i dobrze płatnej pracy. Niestety, nie zawsze to się sprawdza.
Zarówno publiczne, jak i prywatne uczelnie oferują wiele kierunków studiów. Do najchętniej wybieranych od lat należą między innymi medycyna i prawo. Popularnością cieszą się też filologie obce, zarządzanie i marketing, pedagogika oraz informatyka. Osoby, które pasjonują się naukami ścisłymi wybierają częściej studia na politechnikach niż na uniwersytetach. Ich zdaniem, edukacja na tego typu uczelni pozwoli im lepiej połączyć teoretyczny i praktyczny aspekt studiów. Młodzi ludzie doskonale rozumieją, że dziś oprócz dyplomu ukończenia studiów liczą się też praktyki, które pozwalają zdobyć doświadczenie zawodowe. Sam dyplom to często za mało, by dostać interesującą pracę po ukończeniu studiów. Podobnie zresztą jak zdobyta tam wiedza teoretyczna. By zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, wielu studentów podejmuje też drugi kierunek studiów. Niektórzy robią to w celu rozszerzenia zakresu swojej wiedzy. Inni z kolei, by zostać ekspertami w zupełnie im dotąd obcej dziedzinie. Poza intensywną nauką na studiach wielu młodych ludzi przykłada dużą wagę do nauki języków obcych. Poza obowiązkowymi lektoratami, będącymi częścią planu studiów, duża grupa studentów uczęszcza na dodatkowe kursy. Zależy im na zdobyciu certyfikatów, informujących przyszłego pracodawcę o tym, w jakim stopniu znają dany język obcy.
Młodym ludziom zależy na zdobyciu jak najlepszego wykształcenia. Wielu z nich postanawia też równocześnie studiować i pracować, by w szybkim tempie zdobyć doświadczenie zawodowe.

Previous Wykształcenie - czy na pewno najważniejsze?
Next Nieznajomość prawa szkodzi