sobota, 20 lipca 2024

Sugestopedia, najbardziej znana i powszechna metoda nauczania, przygotowana przez bułgarskiego psychologa Łozanowa w 1979 r., zwróciła uwagę na doskonałość warunków, w których odbywa się proces dydaktyczny: kameralne sale, muzyka, sprzyjająca zapamiętywaniu i utrwalaniu nowego materiału/ barokowa, relaksacyjna atmosfera , a dodatkowo kompetentny, stanowczy nauczyciel. Rola nauczyciela to rola guru, a uczący się muszą za wszelką cenę pozbyć się tzw. mentalnej blokady, która utrudnia przyswajanie języka obcego, stąd pojęcia desugestii: odblokowania pamięci i sugestii: zapamiętywania informacji. Uczniowie przechodzą od fazy infantylizacji do całkowitej autonomii pod nadzorem zaufanego guru. Wszystko to ma zagwarantować skuteczność przyswajania języka obcego.
Niewątpliwie elementy tej metody są chętnie i współcześnie wykorzystywane poprzez nauczycieli poszukujących nowych dróg do motywowania indywidualnych uczniów do uczenia się.

Previous

Życie kulturalne Suwałk

Next

Praca w kręgu i rundki

Check Also