Świetlice terapeutyczne


Świetlice terapeutyczne są miejscem dla dzieci i młodzieży wymagającej opieki z powodu niedostosowanego zachowania się w sytuacjach społecznych lub pochodzenia z rodzin zaniedbujących je wychowawczo oraz dodatkowo ze środowisk zagrożonych uzależnieniem, są miejscem, gdzie potrzebujące pomocy dzieci oraz młodzież mogą otrzymać wsparcie. Celem ich pracy jest poprawa społecznego , a ponadto emocjonalnego działania dzieci nieśmiałych, zmniejszenie napięć , a dodatkowo niepokojów związanych z kształtowaniem się obrazu indywidualnej osoby i rozwijanie umiejętności komunikowania się. W świetlicach takich prowadzone są zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, socjoterapeutyczne i profilaktyczne. Poza tym świetlica realizuje osobiste zadania poprzez zapewnienie dzieciom oraz młodzieży różnorodnych form poradnictwa, konsultacji i wsparcia pedagogicznego. Jej celem jest zapobieganie zmianom degradacyjnym, rozwijanie cech pozytywnych, przezwyciężanie lęku, niepokoju, uwolnienie od przygnębienia, zniechęcenia , a dodatkowo poczucia mniejszej wartości. W celu obietnice harmonijności działań, ośrodki te zabiegają o kontakt z rodzicami dzieci i szkołami, do których one uczęszczają.

Previous Elementy języka
Next Kultura nauczycielska