System edukacyjny Europy


W teraźniejszych czasach możemy obserwować gwałtowny rozwój globalizacji
w Europie i na zypełnym świecie. Proces ten wpływa też na system szkolnictwa
w wielu krajach. Kierunek, w jakim zmierza dzisiejsza, nowoczesna oświata, to dążenie do ujednolicenia edukacyjnego systemu na terenie całej Europy.
W związku z tym z jednej strony poszukuje się nowych, uniwersalnych metod
i technik do pracy nad językiem we wszystkich zróżnicowanych systemach edukacyjnych w kręgach Europy, z drugiej zaś – obserwuje się dążenie do zachowania indywidualności kultury, tradycji, wartości wypracowanych przez narody na przestrzeni wieków.

Previous Powstanie 1794
Next Czas wolny dziecka