Szkodliwe formy wolnego czasu


Są jednakże ewidentnie szkodliwe formy, do nich należałoby przebywanie dzieci na tzw. „podwórku”, bez kontroli rodziców. Z pozoru niewinne spotkania, mogą skonwertować się w nieformalne grupy o charakterze przestępczym, bowiem pozbawionym opieki dzieciom wpadają do głowy przeróżne pomysły. Chęć zaimponowania starszym kolegom jest w większości na tyle silna, że zabija w dzieciach zasady przyzwoitości i normy etyczne, wpojone poprzez rodziców. Przebywające bez opieki dzieci nabierają złych manier, uczą się brzydkiego słownictwa, potem wszczynają bójki, itp. Takie zachowanie odbija się niekorzystnie na ich nauce a w konsekwencji na całkowitym życiu. Nadmiar wolnego czasu, którego rodzice nie umieją dziecku wypełnić ma możliwość w efekcie doprowadzić też do nadużywania poprzez dzieci alkoholu i narkotyków, które chętnie zaproponują im starsi koledzy z podwórka.

Previous Szkoły polskie za granicą
Next Zespół wychowawczy