Szkoły polskie za granicą


W szkołach polskich wykorzystywane są podręczniki napisane w Polsce i na Ukrainie. Takie rozwiązanie niewątpliwie jest zaletą, ponieważ materiał podręczników bardziej zrozumiały dla uczniów i jest przybliżony do systemu oświaty Ukrainy (10 lat szkoły średniej). Największym problemem w nauczaniu języka polskiego na danym obszarze jest brak wystarczającej ilości godzin oraz materiału dydaktycznego.
Pomimo trudności szkoły ukraińskie, w których naucza się języka polskiego, przekazują wysoki poziom wiedzy i umiejętności z zakresu języka, literatury, kultury. Potwierdzają to studenci wyższych szkół polskich z Ukrainy. Najlepiej przygotowani są studenci ze Lwowa, ponieważ większość używa polskiej mowy nie tylko w szkole, ale i w rodzinie. Dobry poziom reoprezentują także absolwenci szkoły odesskiej, w której są polskie klasy. Uczniowie tej szkoły uczą się polskiego od pierwszej do dziesiątej klasy.

Previous Unia Lubelska
Next Szkodliwe formy wolnego czasu