niedziela, 23 czerwca 2024

Turing zauważył, że każdy w pełni mechaniczny proces obliczeń składa się z następujących operacji: odczytywanie symboli, wymazywanie i zapisywanie symboli, zapamiętywanie i przenoszenie informacji.

Wszystkie te operacje wykonywała opisana przez niego abstrakcyjna maszyna, która mogła wykonywać zaprogramowane matematyczne operacje. Jej ograniczenie skupiało się do wykonywania tylko jednego, określonego algorytmu, przykładowo mogła wykonywać takie ciągi operacji jak podnoszenie liczby do kwadratu, dzielenie, czy dodawanie.

Konstrukcja maszyny Turinga opiera się na 3 elementach tj. głowicy odczytująco-piszącej, układu sterującego głowicą i taśmy o nieskończonej liczbie pól.Współczesnym odpowiednikiem nieskończonej taśmy jest pamięć komputera. Taśma dzieli się na komórki, w których umieszczone zostają symbole, które będą przetwarzane przez maszynę. Symbole te stanowią odpowiednik danych wejściowych.

Maszyna odczytuje ów dane z następujących po sobie komórek i przetwarza na inne symbole, czyli po prostu dane wyjściowe. Wynik działania maszyny jest również zapisywany w komórkach taśmy.

Previous

Pierwsze kroki - www - jak zaczął się internet?

Next

Współczesny marketing internetowy

Check Also