Wiedza o historii


Reasumując odpowiedzi na to pytanie, można stwierdzić, że wiedza uczniów nie jest w dziedzinie historii zadowalająca. Wiem jednak po rozmowach z nauczycielami, że lekcje na temat historii regionu są przeprowadzane, zdziwiło mnie, że tak niewielu uczniów wynosi z nich wiedzę, gdyż np. w Gibach było organizowane spotkanie z człowiekiem, który był świadkiem obławy augustowskiej, o której pamiętało jedynie troje uczniów.
Natomiast znacznie lepiej poradzili sobie uczniowie z pytaniem na temat znanych osób związanych z Suwalszczyzną, jedynie 12% ze wszystkich 110 badanych nie podało żadnej odpowiedzi. Większość uczniów wymieniało nawet po kilka znanych osób. Najlepiej wypadli uczniowie z Suwałk, gdzie ponad 95% uczniów poprawnie wymieniło związane z regionem osoby. Najsłabiej wypadła młodzież z Gib, spośród której 68% znało poprawne odpowiedzi.

Previous Tłumaczenie i prowadzenie firmy
Next Aspekt pedagogiczny