niedziela, 23 czerwca 2024

Znaczący wkład w rozwój kultury polskiej Mołdawia zawdzięcza także obecności Kościoła Rzymskokatolickiego. W klasach pierwszej i drugiej religia była przedmiotem obowiązkowym, w większości przypadków w niedziele i święta dzieci wraz
z opiekunami ze szkoły chodziły do kościoła (jednak nie wszystkie dzieci pochodziły z rodzin wierzących).
Poznanie Polski i języka polskiego realizowane było także poprzez udział w koloniach. Uczniowie na miesiąc wyjeżdżali do różnorakich miast polskich (Kraków, Nowy Sącz, Sopot, etc.), gdzie organizowano dla nich obozy i wycieczki. Podczas kolonii dzieci otrzymywały sposobność poznania osobistych rówieśników mieszkających w Polsce. Od roku 1997 rozpoczęto organizację tak zwanych „Zielonych Szkół”. Polegało to na tygodniowych wyjazdach gimnazjalistów do Polski, podczas których (oni) mieszkali w polskich rodzinach i uczyli się w miejscowych szkołach.
Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuowali naukę
języku rosyjskim. Polskie klasy zostały nieliczne, po szkole podstawowej łączono je
z innymi klasami. W wyniku tego uczniowie przestali rozmawiać między sobą po polsku. W takiej sytuacji polską mowę można było usłyszeć tylko dwa razy
w tygodniu na lekcjach z języka i literatury polskiej, co spowodowało błyskawiczny spadek poziomu wiedzy językowej. Czasami jedną z godzin języka polskiego zastępowano lekcją historii Polski.

Previous

Nadawca

Next

Świetlica socjoterapeutyczna

Check Also