Wyniki badań


Po przeanalizowaniu wyników badań i wyciągnięciu z nich wniosków, stwierdziłam,
że najlepszym pomysłem, który przyniósłby korzyści przede wszystkim uczniom,
a równocześnie ułatwiłby prace pedagogom, byłoby utworzenie niewielkiego zbioru ćwiczeń o tematyce regionalnej przeznaczonego dla wszystkich trzech szczebli gimnazjalnych. Taki zeszyt ćwiczeń mógłby posłużyć nauczycielom jako dodatkowy materiał służący pomocą przy realizacji już istniejących pomysłów na lekcje lub stać się jednym z nich. Dzięki temu, że z zamierzenia miałby być przeznaczony dla wszystkich trzech klas gimnazjalnych dawałby nie tylko elastyczność nauczycielowi, ale byłby kompendium wiedzy o regionie, z którego
z łatwością mogliby korzystać uczniowie. Natomiast zawarte przykłady tekstów gwarowych, legend, podań byłby gotowym wyborem źródłowym. Zeszyt ćwiczeń wydaje się być najlepszym pomysłem, nie tylko dlatego że dzięki pomocy, jakiej dostarczyłby nauczycielom w realizacji lekcji, pomogłaby młodzieży w atrakcyjniejszym zdobywaniu wiedzy,
ale również dlatego, że byłby doskonałą pomocą w indywidualnym zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy przez ucznia na temat własnego regionu, jego języka, kultury – przede wszystkim literatury, zaś dzięki tej wiedzy przybliżyłby młodzieży wiele pojęć, zarówno związanych
z kształceniem literackim, jak i językowym.

Previous Region w literaturze
Next Dla kogo jest tłumaczenie