Wyszukiwarki w Polsce


Obecnie na znaczeniu nabiera Sieć Semantyczna i wyszukiwanie semantyczne. Dla wyszukiwarek łatwiejsze będzie odróżnienie ważnych treści od nieistotnych i stosowanie wyszukiwania opartego na treści zamiast pełnotekstowego, gdyby sama treść nie była zwykłym tekstem, ale miała semantyczne oznaczenia. To podejście próbują stosować twórcy projekty WebFountain z firmy IBM. Warto wyobrazić sobie proces wyszukiwania tytułów książek. Można to łatwo zrobić przy użyciu bazy danych sieciowej księgarni, ponieważ sklep umożliwia odróżnienie tytułu od autora lub słów kluczowych. Na takich witrynach zapytanie użytkownika jest zwykle przekształcane na zapytanie do bazy danych zawierającej tabelę z tytułami książek. Z kolei taka tabela zwykle ma atrybuty oznaczające autora i tytuł, dlatego system może natychmiast zwrócić potrzebne informacje. Takie bazy można potraktować jako proste rozwiązanie w obszarze udostępniania opisanych informacji, które wyszukiwarki mogą znaleźć, odpowiednio zindeksować, a następnie wyświetlić w kontekście zgodnym z oczekiwaniem użytkowników. Jest to możliwe, ponieważ baza danych używana przez witrynę internetową ma określony „schemat”. Zawiera on informacje semantyczne dotyczące atrybutów, ich typów oraz więzy integralności. Następny etap będzie polegał na zastosowaniu podobnych „schematów” w sieci WWW.

Previous MARIA KONOPNICKA „Dym”
Next „Miłosierdzie gminy. Kartka z Hottingen”